Štýlová záhrada         Štýlový interiér          Štýlové vizitky          Štýlová reklama

Chcem štýlovú záhradu!

Žiadny problém! Zaoberáme sa komplexným poskytovaním služieb od architektonického návrhu až po realizáciu záhrady a nasledujúci servis. Tvoríme odborné 3D grafické návrhy, vizualizácie priamo do fotografie, alebo 3D videá vašej budúcej záhrady. Pre klientov sa snažíme vytvoriť atraktívne a príjemné prostredie, aby sa vaše záhrady stali miestom, kde sa budete cítiť uvoľnene a pohodlne.

Ku každej záhradke pristupujeme s individuálnym prístupom a snažíme sa z každej jednej vytvoriť výnimočné umelecké dielo.

Poskytujeme návrh záhrady aj prostredníctvom internetu.

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.
Mobil: 0903/170 112
e-mail: zahrady@be-stylish.eu

3D modelácia záhrady Fotovizualizácia záhrady do fotky

Postup pri vypracovaní projektovej dokumentácie:
1. Obhliadka záhrady, zistenie predstavy zákazníka, fotodokumentácia súčasného stavu, poskytnutie pôdorysu pozemku v mierke, ak nie je k dispozícii zameriame, záloha dohodou
2. Odovzdanie návrhov v pôdoryse, konzultácia a pripomienky
3. Vizualizácie odsúhlaseného nárhu, konzultácia a pripomienky
4. Potvrdenie finálnej podoby návrhu, môže byť aj prostredníctvom mailu
5. Dopracovanie projektovej dokumentácie finálneho návrhu – predpokladaný rozpočet, osadzovací plán, rozpis rastlín
6. Odovzdanie projektu klientovi, vyplatenie zvyšnej sumy za projektovú dokumentáciu
7. Dohodnutie podmienok a termín realizácie, podpísanie zmluvy o dielo v prípade realizácie záhrady

Cenník

Rozloha navrhovanej záhrady Cena
Balkón alebo terasa 50 Eur
do 200 m2 150 Eur
od 200 do 400 m2 190 Eur
od 400 do 600 m2 230 Eur
od 600 do 800 m2 260 Eur
od 800 do 1000 m2 310 Eur
nad 1000 m2 370 Eur
väčšie pozemky dohodou

V cene je zahrnutý návrh riešenia, osadzovací a vytyčovací plán, 5 ks pohľadov vymodelovaných v 3D programe, alebo 5 ks fotovizualizácii umiestnených priamo do fotografie pôvodného stavu.

Ak by ste mali záujem o väčšie množstvo pohľadov, alebo fotovizualizácii ako je 5 ks, cena za každý ďaľší pohľad alebo fotovizualizáciu je 15 Eur/ks.

V prípade záujmu vám poskytneme celkový rozpočet na realizáciu navrhnutej záhrady.