Štýlová záhrada         Štýlový interiér          Štýlové vizitky          Štýlová reklama

Moderné prvky v záhradnej architektúre

06.01.2011 22:12

Stvárnenie modernej záhrady by malo rešpektovať nároky jej užívateľa a zároveň predstavovať hodnotné výtvarné dielo. Štýl riešenia záhrady nesúvisí s módou, ktorá časom pominie, ale je skôr obrazom života spoločnosti a životného štýlu. Mala by byť funkčná a rešpektovať výtvarné hľadiská, avšak  neopúšťať rovinu striezlivosti a jednoduchosti.

Najdôležitejšie pri návrhu záhradných prvkov je, aby vhodne dopĺňali lokalitu, štýl záhrady, rešpektovali architektúru a štruktúru domu, veľkosť priestoru. Každý dom a záhrada majú odlišné požiadavky na štýl a materiál. Charakter záhrady možno ovplyvniť výberom a umiestnením stavebných a vegetačných prvkov, priestorovým ohraničením miesta i zoskupením drevinových a rastlinných druhov.  V súčasnosti sú v záhrade využívané rôzne prvky geometrického tvaru z rôznych materiálov. Nepoužívame príliš veľa materiálov a prvkov, pretože by mohla pôsobiť príliš roztrieštene.

K modernej architektúre (hi-tech) domov do mestského typu záhrady sa hodia jednoduché elegantné línie, pravé uhly, triezve geometrické tvary – štvorec, obdĺžnik, kruh, trojuholník. Materiály môžu odrážať moderný interiér, s ktorým je exteriér prepojený. Do záhradnej tvorby vstupujú nové prvky , ktoré dopĺňajú alebo úplne nahrádzajú zeleň –  dlažby, betónové konštrukcie, oceľové konštrukčné a stavebné prvky s kontrastnou farebnosťou, atraktívnymi riešeniami vody, tvarované stromy, sklo, plast, kameň, zeleň v nádobách, exotické rastliny a pod.

Všetky prvky, ktoré v záhrade použijeme, majú svoje vlastnosti, na ktoré prihliadame:

Veľkosť Veľkosť prvku je veľmi dôležitá z hľadiska umiestnenia v priestore. Musí s ním korešpondovať. Do malej záhrady sa nehodí veľký prvok. Zhorší jej mierkové pomery – malú záhradu dojmovo ešte viac zmenší. Malý prvok zas vo veľkom priestore zaniká. Platí však zásada, že menší a detailne prepracovaný prvok je lepšie pozorovať zblízka, aby pozorovateľ vnímal i drobnejšie detaily vypracovania.
Proporcionalita Súvisí s veľkosťou a tvarom – je to pomerová veličina. Správnou proporciou môžeme hodnotu diela zvýšiť, jej porušením naopak znížiť. Nevyslovenou mierkou všetkých proporcii je pravidlo dodržiavania ľudskej mierky. Musíme tvoriť také prostredie, aby sme mali pocit, že je to tvorené pre nás. 
Tvar  
Textúra a štruktúra  
Svetlo a tieň Rozhodujú o plastickosti diela, vnímateľnosť diela závisí od intenzity svetla.
Farba Uvedomenie si farby je dôležité pri umiestňovaní prvku pred vegetačné pozadie. Ak chceme dosiahnuť viditeľnosť z diaľky, nemôže farebne ani svetlosťou splynúť s okolím.

SKULPTURÁLNE PRVKY A VÝTVARNÉ DOPLNKY

Sochy by mali byť vždy v súlade so štýlom záhrady. Výberom vhodného rastlinného materiálu môžeme vytvoriť pozadie, na ktorom umelecké dielo vynikne, alebo naopak splynie.  Pozadie dotvárame ako po farebnej stránke, tak i podľa textúry. Pri výbere sôch sa vyhýbame gýčom, pretože tie záhrade uberajú na kráse. Môže to byť umelecky realistická socha, abstraktné výtvarné dielo, drobná plastika zvieratka pri jazierku, zoskupenie opracovaných kameňov v trávniku, no aj vlastnoručne vyrobený drevený prvok  alebo slnečné hodiny. Skulpturálne prvky sa odlišujú spracovaním – môžu byť klasické alebo abstraktné, i materiálom – kameň, keramika, drevo, kov, plast. Môžu pôsobiť výrazne, alebo nenápadne.

GABIÓNY

V dnešnej dobe záhradná architektúra objavila v gabiónoch nový stavebný prvok pre záhradné steny, terasy, ploty a obklady. Vhodným riešením záhradnej gabiónovej steny je nechať ju čiastočne porásť popínavými rastlinami. Akákoľvek zeleň plochu gabiónov zjemní.

Veľmi vhodné riešenie oplotenia, ak chcete mať záhradu podľa najnovších trendov, ale prírodného charakteru. Kombinácia gabiónov naplnených kameňmi a dreva je veľmi vydarená.

Gabión sa stáva skôr výtvarným doplnkom
s drevenou kulisou na jeho vyniknutie.

 

MODELÁCIA TERÉNU

Mať záhradu na dokonale rovnom pozemku je skôr výnimkou. Nebojte sa využiť tento „nedostatok“ vo svoj prospech a nesnažte sa ho za každú cenu vyrovnávať. Veď v členitom teréne sa skrýva nekonečná variabilita. V zásade máte niekoľko možností, ako naložiť so svahom. Môžete ho napríklad rozčleniť pomocou oporných múrikov a získať tak menšie rovné terasy na rôznych úrovniach, alebo zachovať prirodzený sklon územia, ktorý len jemne upravíte tak, aby vyhovoval celkovej kompozícii. Veľmi používaným sa v moderných sadovníckych dielach stáva modelovanie terénu do pravidelných neprirodzených útvarov. Tie nielen ozvláštňujú celý priestor, ale dodávajú mu aj zaujímavú dynamiku.

Premeňte svoju nevýhodu na výhodu. Z vašim svahovitým pozemkom sa dá krásne vyhrať a pomocou oporných múrikov ich môžete ho rozdeliť na terasy. Každá terasa môže mať potom iné využitie.

BETÓN

Betón je pre mnohých z vás odpudivý, hlavne z minulých čias... Ten sa do záhrad vracia, ale v inovovanej podobe. Používame ho hlavne v moderných záhradách. V spojení s atraktívnou výsadbou a farbou je veľmi atraktívny. Netreba mať z jeho použitia žiadne obavy.

Vyvýšený pestrofarebný kvetinový záhon je vhodne skombinovaný s betónovou konštrukciou, ktorá je natretá ružovou farbou. Atmosféru nám dotvára vodný prvok spolu s posedením.

HRZA

Záhrady s „niečím hrdzavým“ sú v súčasnosti trhákom. Niet sa čo čudovať, veď záhrada v tomto duchu je nanajvýš súčasná a dáva slobodu pri tvorbe štýlu. Je trendová a originálna, a hodí sa k moderným, tak aj starším domom. Nejde pritom o drahé ani technicky náročné riešenia, ale šancu dostáva doslova „staré železo“.

Druhú šancu v tomto prípade dostali hrdzavé podkovy, ktoré vytvárajú skulptúru hrušky.

Vďaka tomuto hrdzavému chrobákovi sa záhrada stane určite výnimočnou a nezabudnuteľnou.

ZDRKADLÁ

Príležitosť začleniť sa do záhradného priestoru dostali aj zrkadlá. Najväčšie uplatnenie nájdu v menších záhradách, pretože ich opticky zväčšia. Zároveň pôsobia moderne, príťažlivo a netradične. Rastliny ich veľmi obľubujú. Netreba sa obávať umiestniť v záhrade aj väčšiu zrkadlovú stenu.

Umiestnením zrkadiel do záhrady jej udáme nový rozmer. Záhradu robia opticky väčšou a zaujímavou.

Dôkaz o tom, ako dokáže zrkadl  zväčšiť aj veľmi malý priestor.

PLASTOVÉ PRVKY

Plast je na rozdiel od nepohodlných a chladných, alebo naopak príliš horúcich kovov  pohodlnejší. Ďalšou výhodou ich ľahká umývateľnosť, ľahkosť a rôzne farebné prevedenia. Jedinou nevýhodou je ich farebná nestabilnosť na priamom slnečnom žiarení. Vzhľadom na ich cenu sú však rýchlo nahraditeľné novým dizajnérskym kúskom.

„VYRADENÉ VECI“

Do záhrad, intenzívne vstupujú aj rôzne technické prvky, napríklad vyradené potrubia, či iné nepotrebné predmety. Je radosť a na úžitok využiť vec, ktorú ste chceli pôvodne vyhodiť. Týmto spôsobom si dokážete vytvoriť  individuálnu záhradu na ktorej dokonca ušetríte.

V tomto prípade dostala druhú šancu stará vaňa, ktorá je teraz využívaný ako nádoba na pestovanie rastlín.

KAMEŇ

Kameň ako klasický prírodný prvok ponúka v záhradách mnoho spôsobov uplatnenia. V ich rozličných podobách ich možno kombinovať so zaujímavými tvarmi a farbami listov, kvetov, plodov, ale aj s celkovým habitom okrasných rastlín. V high-tech záhradách sa najčastejšie uplatňuje lámaný kameň s ostrými hranami, ale tiež riečny štrk, z nich sú vytvárané súvislé, prísne geometrické plochy, ktoré sú pevne ohraničené a často je motív na danej ploche opakovaný.

Moderná pravouhlá kompozícia záhrady s využitím prírodných materiálov a hlavne kameňa v podobe okruhliakov a nášľapných platní.

O niečo farebnejšie riešenie záhrady s použitím prírodného kameňa, dreva a farebných skiel.

VODA

Voda má v záhrade mimoriadnu silu. Jej prítomnosť vnáša do priestoru  kľud i pohyb, príjemné zvuky, alebo efekt zrkadlenia. V každom ročnom období vytvára inú náladu a scenériu. V high-tech záhrade sa vytvárajú nádrže na vodu alebo vodné kaskády v pravidelných tvaroch. Voda môže stekať do nižšie položených nádrží po kamenných alebo kovových platniach.

Vkusne a jednoducho riešený vodopád 
stekajúci z betónovej steny do nádrže.

Zaujímavo riešený vodný prvok v kombinácii so sklom. Vodný prvok je zostrojený tak, aby sa vymykal fyzikálnym zákonitostiam a prinútil ľudí sa nad tým pozastaviť a zamyslieť. Záhrada je dotvorená i hrdzavými kvetináčmi a dverami.

RASTLINY

Rastliny sú nenahraditeľným prírodným prvkom, ktorý sa zúčastňuje na tvorbe každej záhrady. Neznamená to, že musia zaberať najväčšiu plochu. V malej záhrade stačí napríklad jediná rastlina, ktorá bude efektne umiestnená.  Dôležitým prvkom moderných záhrad sú okrasné rastliny, ktoré sa vyberajú podľa architektonickej hodnoty (habitus, tvar a štruktúra listov). S okrasnými rastlinami sa v high-tech záhrade trochu šetrí, pretože celú kompozíciu dopĺňajú iba v obmedzenej miere. Pre výsadbu sa vyberajú rastliny nie podľa farby, ale podľa zaujímavosti. Na rad prichádzajú maximálne dve, prípadne tri farby, ktoré sú umiestnené vo vzájomnom kontraste. Preto sa tu uplatňujú nové kultivary rastlín, exotické, zakrpatené, prípadne rastliny s farebnými listami. Samozrejme nechýbajú ani zaujímavo tvarované dreviny.

V tomto prípade trávnik nezaberá najväčšiu plochu v záhrade, ale je výborným doplnkom.

MOBILNÉ NÁDOBY

Okrem plošnej výsadby ,má v high-tech záhrade svoje miesto mobilná zeleň, v efektných mohutných nádobách z pozinku, ocele či betonu. Do záhrady nemôžeme umiestniť hocijakú nádobu. Dôležitá je veľkosť, ktorá musí byť primerane veľká pre danú záhradu. Mobilné nádoby umiestňujeme buď jednotlivo, alebo v skupinách na miesta, ktoré chceme zvýrazniť, alebo ozvláštniť. 

V oboch prípadoch mobilné nádoby dotvárajú kompozíciu záhrady. Ak by tam neboli,
namiesto nich by zostalo iba holé nezaujímavé miesto.

SKLO

V modernej záhradnej tvorbe sa začína intenzívne využívať aj sklo. V spojení so zeleňou je veľmi pôsobivé a vôbec nie rušivé. Efektné sú deliace steny či sklené platne.

Zaujímavý sklenený prvok,
ktorý určite upúta pozornosť.

 

V súčasnosti sa využíva aj neostrá farebná sklenená drť, ktorá môže v niektorých prípadoch nahradiť mulčovaciu kôru.

SVETLO

Pokiaľ si chcete užívať svoju záhradu i večer, je nevyhnutné zabezpečiť jej vhodné osvetlenie. Osvetlenie plní dve úlohy. Prvá je predĺženie chvíľ na terase a zvýšenie komfortu pobytu v záhrade, umožňuje bezproblémové pohybovanie sa po záhrade v nočných hodinách. Druhá je estetickosť, ktorá spočíva v osvetlení zaujímavých miest v záhrade. V súčasnosti sú obľúbené najmä bodové osvetlenie namierené do korún stromov alebo rastlín, či už solitéry alebo skupinky. Dôraz sa v moderných záhradách kladie najmä na vegetačné prvky. Trendové je aj farebné osvetlenie, ktoré záhrade dodá zaujímavú atmosféru.

Vhodné osvietená záhrada vám bude robiť radosť nielen počas dňa, ale i v noci.

Ing. Tatiana Šuláková

Tlačenú podobu tohto článku nájdete i časopise Kvety a záhrada 6/2010 na strane 44, ktorý si môžete prečítať aj online TU.

 

Diskusia: Moderné prvky v záhradnej architektúre

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok