Štýlová záhrada         Štýlový interiér          Štýlové vizitky          Štýlová reklama

Ako správne založiť trávnik

24.02.2011 13:03

Každý z nás veľmi dobre vie, že významnou súčasťou záhradného priestoru sú trávnaté plochy s kvalitným a udržiavaným trávnikom, na ktorý je radosť sa pozerať a taktiež ho využívať. Trávnik spĺňa nielen funkciu estetickú a rekreačnú, ale aj biologickú a ekologickú. Trávne porasty chránia pôdu pred vodnou a veternou eróziou. V lete pri vyšších teplotách ochladzujú mikroklímu odparovaním vody z listov.

Výsev trávnika

Príprava pôdy

Z pôdy odstránime všetky nečistoty v podobe kameňov a stavebného odpadu, pretože môžu v pôde spôsobiť prepady a zlé prekorenenie tráv. Na odstránenie burín aplikujeme totálny herbicíd, ktorý je prijímaný len zelenými časťami rastliny. Aby bola zabezpečená vysoká účinnosť, buriny musia mať vyvinutú listovú plochu. Asimilačným prúdením je herbicíd rozvádzaný do celej rastliny, až do koreňového systému. Herbicíd účinkuje do 7 dní od aplikácie, avšak s výsevom trávnika odporúčame čakať 3 až 4 týždne, aby z pôdy zmizli rezíduá herbicídu a aby tak bola čo najlepším hostiteľom pre trávne osivo.

Totálne herbicídy:
  ROUNDUP TOUCHDOWN
Účinná látka glyphosate IPA 480 g/l glyphosate 360 g/l
Dávkovanie 2 až 3 l/ha do 200 až 300 l vody 2 až 5 l/ha do 200 až 300 l vody
Odporúčanie Aby bola zabezpečená účinnosť prípravku , nemôže po aplikácii 2 hod. pršať, teplota musí dosahovať min. 15 ° C. Úspešnosť aplikácie je podmienená absenciou zrážok aspoň 3 hodiny po postreku.

Prípravu pôdy si môžeme zjednodušiť použitím rotavátora, ktorý ťažkú prácu vykoná za nás. Ideálnou pôdou pre trávnik je stredne ľahká, piesočnatá pôda so stredným obsahom humusu. Ak máte piesočnatú pôdu, pridajte hlinu, ak je ílovitá, pridajte piesok.  Pôda v antropickom prostredí je alkalická, preto je vhodné do pôdy pridať rašelinu, aby získala mierne kyslé pH. Na to, aby nám trávy dobre odnožovali, potrebujeme v pôde 10 až 15 percentný obsah kyslíku. Obsah humusu by mal byť maximálne 5 percent a pH by sa malo pohybovať od 5,5 do 6,5. Ideálna pôda by sa mala skladať z 50% pevných častí, 25% pórov, ktoré sú naplnené vzduchom a 25% pórov naplnených vodou. V mnohých prípadoch je však pozemok extrémne znečistený, hlavne v blízkosti novostavieb, preto je najlepším riešením návoz kvalitnejšej pôdy.

Termín výsevu

Najvhodnejší termín výsevu trávy je v skorú jeseň. Jesenné obdobie je charakteristické dostatkom vlahy, tvorbou rosy a vysiata tráva má na nasledujúcu jar rýchly štart. Úspech neskoršieho výsevu záleží na priebehu teplôt. Teplota pôdy by mala byť minimálne 8°C. Druhou vhodnou možnosťou je výsev na jar, od apríla do polovice mája. Na jar je pôda mierne zohriata a suchšia, preto je v tomto období pravidelná závlaha nutnosťou.  Leto nie je vhodné kvôli suchu ako i kvôli silnému slnečnému žiareniu, ktoré môže citlivé, vyklíčené steblá tráv ľahko spáliť. V prípade, že ste sa rozhodli pre divokú lúku, teda trávnik s lúčnymi kvetmi, ktorý sa kosí maximálne 2 x do roka, odporúčame s jej výsevom počkať do jesene, nakoľko semená niektorých  lúčnych  kvetov musia prejsť zimným spánkom - dormanciou a premrznúť. V inom termíne nemusíte dosiahnuť požadovaný efekt a kvety vám nemusia vykvitnúť.

Hnojenie

Na podporenie tvorby a rastu koreňov  do pôdy zapracujte štartovacie granulované hnojivo, ktoré obsahuje zvýšený obsah fosforu. Príkladné zloženie štartovacieho  hnojiva je v 20 % dusíka, 20 % fosforu a 8 % draslíka. Zloženie pri hnojivách je označované 20+20+08, kde je v poradí označené percentuálne zastúpenie prvkov hnojív dusík + fosfor + draslík. Fosfor podporuje tvorbu a rast koreňov, dusík v hnojive podporí rast mladých rastlín po vyklíčení. Nový spôsob granulácie na báze živicového obsahu zabezpečuje dlhodobý účinok a postupné uvoľňovanie živín podľa potreby rastlín. Štartovacie hnojivo pôsobí v pôde tri mesiace a pomáha mladým rastlinám k rýchlemu zapojeniu porastu a lepšie odolávanie pri invázii burín. Ideálne je zapracovať hnojivo pred výsevom, aby sa nachádzalo nižšie ako osivo,  alebo ho môžeme aplikovať aj po výseve či doseve. Rovnomerné rozmiestnenie hnojiva dosiahnete pomocou rozmetadla. Možná je aj aplikácia ručne, avšak nerovnomernosť je tu veľmi pravdepodobná. Dávkovanie  štartovacieho hnojiva by malo byť  25 -35 g/m2.

Osivo

Na výsev používame osivo tráv, kde je ideálne kombinovať trstnaté a výbežkaté trávy, aby sa vytvoril hustý a kompaktný trávny porast. Výber osiva uskutočňujeme podľa požadovaných vlastností a podľa účelu, na ktorý chceme trávnik využívať. Taktiež prihliadame na pôdne a klimatické podmienky.  Treba zistiť do akých podmienok sa bude tráva vysievať. Na miesto, kde je väčšinu dňa tieň musíme zvoliť trávu určenú do tienistých podmienok. Každá trávniková zmes by mala byť originálom daným odlišnou druhovou, ale hlavne odrodovou skladbou, ale i pomerom zastúpenia toho ktorého druhu. Doba vzchádzania jednotlivých tráv je rôzna (7-30 dní). Preto nebuďte sklamaný, ak vám po dvoch týždňoch trávnik dostatočne nevyklíčil. Ako prvý vyklíči mätonoh (Lolium), ktorého lístočky sa objavujú po 7 až 10 dňoch odo dňa, kedy ste trávnik vysiali. Po dvoch až troch týždňoch vyklíčia kostravy (Festuca) a psinčeky (Agrostis). Najdlhšie klíči Lipnica lúčna (Poa pratensis) po 3 až 4 týždňoch.

 

Porovnanie trávnych zmesí:

 
  Športový trávnik Parkový trávnik Trávnik do tieňa Microclever Divoká lúka
Charakteristika zmes na intenzívne využívané plochy zmes na bežné okrasné plochy zmes na tienisté miesta  zmes s obsahom drobnolistej ďatelinky trávna zmes s lúčnymi kvetmi
Príkladné zloženie

30% Kostrava červená výbežkatá (Festuca rubra rubra)


40% Lipnica lúčna (Poa Pratensis)


25% Mätonoh trváci (Lolium perenne )


5% Kostrava ovčia (Festuca ovina)

30% Mätonoh trváci (Lolium perenne)


25% Kostrava červená výbežkatá  (Festuca rubra rubra)


30% Kostrava červená výbežkatá (Festuca rubra rubra)


15% Lipnica lúčna (Poa pratensis)

25% Kostrava červená krátkovýbežkatá (Festuca rubra trychophyla)


40% Kostrava červená výbežkatá (Festuca rubra rubra)


10% Kostrava ovčia (Festuca ovina)


20% Mätonoh trváci (Lolium perenne)

5% Lipnica pospolitá (Poa trivialis)

30 % Mätonoh trváci
(Lolium perenne)


 20 % Kostrava červená výbežkatá
(Festuca rubra rubra)


40 % Kostarva červená krátokovýbež.
 (Festuca rubra trichophylla)

5 % Lipnica lúčna
(Poa pratensis


 5 % Ďatelina lúčna (Microclover
 Trifolium repens
)

10 % Lúčne kvety

15 % Kostrava červená výbežkatá (Festuca rubra rubra)

30 % Kostrava lúčna (Festuca pratensis)

25 % Kostrava ovčia (Festuca ovina)

10 % Timotejka lúčna (Phleum pratense )

10 % Psinček tenký (Agrostis capillaris)
Doporučená dávka 3-4 kg / 100 m2 3–4 kg / 100 m2 3–4 kg / 100 m2 1 kg / 30 m2 1-2 kg / 100 m2

Spôsob výsevu

Výsev môžeme uskutočniť niekoľkými spôsobmi.

1.Klasický výsev môžeme uskutočniť ručne, alebo si ho zjednodušiť strojom. Pri ručnom výseve doporučujeme osievanú plochu rozdeliť na niekoľko menších častí a  osivo premiešať s 2 až 3 násobným množstvom piesku a nasledovne výsev previesť „ do kríža“, teda dvakrát kolmo na seba. Pre čo najväčšiu rovnomernosť výsevu  je potrebné vysievať za bezvetria. Osivo zapracujte do hĺbky 5 až 20 mm , pretože trávy v počiatočnom štádiu klíčenia nie sú schopné prerásť z väčšej hĺbky a klíčenie trávneho osiva by bolo nerovnomerné. V prípade, že osivo nezapracujete do pôdy, budú ohrozované vtákmi, ktoré môžu osivo vyzobávať. V takomto prípade zasypte plochu tenkou vrstvou zeminy, aby osivo nebolo vidieť. Strojový výsev  je  realizujeme špeciálnymi strojmi, ktoré osivo zapracujú kvalitnejšie do pôdy do hĺbky 5 až 15 mm.

2.Hydroosev sa používa na extrémnych stanovištiach, kde  je veľká vodná, alebo vzdušná erózia. Výsadba je realizovaná pomocou špeciálneho vodného dela, kde čerpadlo nastrekuje špeciálnu zatrávňovaciu zmes. Zmes je zložená z trávneho osiva, vody, buničiny, celulózy a prípadne i hnojiva. Hydroosev sa používa na zatrávňovanie svahov pri komunikáciách, priekop, vodných tokov atď.

3.Pomocou suchých trávnych rohoží, ktoré sa využívajú na problémových stanovištiach ako sú plochy vystavené erózii a prudké svahy. Sú to vlastne pásy savého materiálu, do ktorého sú vlisované, alebo vlepené semená. Je nutné ich fixovať najlepšie prírodnými materiálmi ako sú drevené kolíky. Výhodou tohto spôsobu trávnika je, že môžeme trávnik dostať na extrémne miesta, kde by ani výsev a ani pokládka trávnych kobercov nepomohla. Samozrejme, má to aj svoje nevýhody ako neestetický vzhľad, nerovnomerný rast semien a samotné rozkladanie rohoži je dlhotrvajúcou záležitosťou.

4.Melioračné trávnice sa používajú na vytvorenie zelených parkovacích plôch na sezónne státie áut, a taktiež na spevnenie a ozelenenie odvodňovacích kanálov. môžu byť betónové, keramické, alebo plastové. Výsadba spočíva v odstránení vrchnej vrstvy ornice, urovnaní plochy a vytvoreniu lôžkovej vrstvy zo štrku o výške 15 – 20mm. Na štrkové lôžko sa umiestňuje slabá vrstva piesku, na to 10-15 mm vrstva hlinitého piesku na ktorú sa pokladajú dlaždice. Otvory v dlaždiciach vyplníme až po okraj ornicou premiešanou s pieskom. Do ornice sa pridáva i Vapex, ktorý neutralizuje benzín a olej z auta. Po týchto krokoch môžeme klasickým spôsobom vysiať trávnik.

Ručný výsev Strojový výsev

Hydroosev Zatrávňovacie dlaždice

Posejbová starostlivosť

Plochu po výseve povalcujeme, nakoľko pritlačením sa dosiahne väzba medzi osivom a vegetačným substrátom a zaistí sa tak dobrá kapilárna vzlínavosť vody a jej prijímanie do osiva a urýchlenie klíčenia rastlín. Obmedzíme i nebezpečie odviatia osiva vetrom.

TIP: Pokiaľ plochu po výseve trávneho osiva prikryjete netkanou textíliou, klíčiacej tráve tak vytvoríte ideálnu mikroklímu. V pôde sa bude udržovať vlhkosť, osivo z pôdy neodfúkne a taktiež vám ho vtáci nevyzobú. Tráva v takýchto podmienkach sa vám odvďačí rýchlejším vyklíčením.

Ďalším dôležitým krokom je závlaha. Najlepším a bezstarostným riešením je automatický systém zavlažovania, ktorý sa správnym nastavením o všetko postará za vás. V prípade ak ho nemáte, ostáva vám len ručné zaliate hadicou. Pri tomto spôsobe buďte opatrný, aby hadica nestriekala prudko na jedno miesto, pretože vyplaví všetko osivo. Voda musí vytvárať „sprchu“, ktorej kvapky padajú oblúčikom k zemi.  Rastúce rastlinky vyžadujú dostatočné prevlhčenie vegetačného substrátu. Odporúčame aplikovať menšie dávky závlahy v kratších intervaloch každých 3 až 5 hodín, pretože klíčiace trávy by mohli vyschnúť. V prípade, že trávne osivo v niektorých miestach nevyklíči, dosejeme prázdne miesta novým osivom.

Prvé kosenie novozaloženého trávnika prevádzame keď trávnik narastie do výšky 10 až 12 centimetrov. Kosíme na 6 až 8 centimetrov. Výška kosenia sa bude postupne pri ďalšom kosení znižovať. Kosenie zabezpečí dobré odnožovanie tráv, zahustenie porastu, podporí zakorenenie a obmedzí rozvoj jednoročných burín, ktoré medzi jednotlivými koseniami nestíhajú dorásť. V prvom roku  nemusíme aplikovať selektívny herbicíd, nakoľko v poraste rastu zväčša len jednoročné buriny, ktoré postupne vykosujeme. V prípade potreby selektívny herbicíd aplikujeme minimálne po dvoch mesiacoch od prvého kosenia.

Pokládka trávnych kobercov

Príprava pôdy

Pôda vhodná pre trávne koberce by mala mať dobrú priepustnosť vody, vzduch a zároveň by mala dokázať udržať živiny.  Ideálne sú ľahké piesočnaté a hlinito –piesočnaté pôdy s mierne kyslím pH. Príprava pôdy je podobná prípravám na siatie trávnika. Jej výsledkom by mala byť nezaburinená pôda, prekyprená do hĺbky 15 cm, dôkladne zarovnaná a bez podobných rušivých elementov, akými sú chumáče trávy, pýr plazivý a kamienky. Pôda by nemala ostať príliš nekompaktná, pretože všetky nedostatky by sa mohli prejaviť až po pokládke trávneho koberca, kedy by nám niektoré miesta v trávniku mohli poklesnúť. Nemala by byť ani príliš utlačená. Povrch teda podľa potreby povalcujte. Nezabúdajte, že trávny koberec má výšku približne 2 centimetre a treba s ňou rátať pri prechode medzi trávnikom a chodníkom, aby boli v jednej rovine. Niekoľko dní, alebo aj tesne pred pokládkou trávneho koberca aplikujeme štartovacie hnojivo. Ako najlepšiu možnosť odporúčame použiť granulované hnojivo s postupným uvoľňovaním živín, ktoré aplikujeme na vrstvu zeminy, na ktorú kladieme trávny koberec. Veľmi suchá pôda musí byť dôkladne zavlažená približne 24 hodín pred výsadbou trávnika, pretože ak nie je dostatočne vlhká, rastúca vrstva bude odoberať všetku vlahu priamo z trávnych kobercov.

Termín pokládky trávneho koberca

Pokladanie trávneho koberca je možné počas celého vegetačného obdobia. Pri vysokých teplotách sú však kladené zvýšené nároky, nakoľko trávny koberec musí byť čo najrýchlejšie prevezený na miesto pokládky a potrebuje väčšie množstvo vody. Z tohto dôvodu by ste mali trávnik pokladať hneď po jeho obdržaní. Balíky, ktoré použijete ako posledné, musíte uchovať v tieni a pod prístreškom, aby ste minimalizovali vysúšanie a prehriatie. Ak sú trávne koberce suché, mali by ste ich zľahka osprchovať. Medzi rolkami by mal prúdiť čerstvý vzduch a rolky nikdy neprikrývame.

 

Výber trávneho koberca

Pri výbere trávneho koberca je dôležité si uvedomiť, ako by mal trávnik vyzerať, na aký účel má slúžiť a v akých podmienkach bude rásť. Existuje množstvo trávnych kobercov rôzneho vzhľadu, farby, s rôznymi podmienkami pre rast a určené pre rozdielne záťaže. Jedna vec, na ktorú by sme pri výbere mali klásť dôraz je, aby bol trávny koberec pestovaný na pôde s podobnými vlastnosťami ako je pôda v záhrade, kam chceme trávny koberec pokladať. Čiže ak máme v záhrade piesočnatú pôdu, použijeme trávny koberec, ktorý bol dopestovaný na piesočnatej pôde. Vymerajte si plochu, ktorú chcete zatrávniť. Pamätajte na to, že pri zakladaní a tvarovaní trávnika ostane odpad. Preto kúpte o približne 5 percent trávneho koberca viac  ako je samotná plocha.

Pokladanie trávnych kobercov

Pokládku musíme uskutočniť v čo najkratšom čase po dovezení trávnika. Na jeseň musíme pokladať do 24 hodín, na jar do 12 hodín a pri veľkých horúčavách okamžite a zavlažovať hneď po uložení prvých pásov. Trávny koberec odporúčame pokladať do septembra, aby pred zimou stihol ešte dobre prekoreniť. Tesne pred pokládkou zľahka prehrabeme pripravenú pôdu, aby vznikol dobrý kontakt medzi pôdou a trávnym kobercom. Výsadbu začneme od najdlhšej časti ohraničenia pozemku a potom pokračujeme smerom von. Okraje pokladaných kobercov by nemali byť zaschnuté a mali by k sebe tesne priliehať, ale nemali by sa prekrývať.  Okraje môžete jednoducho vyformovať pomocou noža alebo rýľom. Konce  trávnych kobercov by nemali byť v jednej rade, ale mali by sa striedať.  Drobné medzery vzniknuté pri zakladaní trávnika vyplňte pieskom zmiešaným so zeminou. Po položení trávnik povalcujeme šikmo k smeru položených pruhov trávneho koberca. Masívne veľké valce sú nevhodné, nakoľko viac uškodia ako pomôžu. Na záver je nutné trávnik okamžite zaliať, až preliať. Na trávnik sa spravidla môže hneď po pokládke vstupovať. Takýto trávnik by mal mať 25 mm koreňovú vrstvu, v prípade, že má menšiu, odporúčame s využívaním trávnika týždeň počkať.

Nesprávne uložené trávne koberce. Rohy kobercov
sa v žiadnom prípade nesmú stretať v jednom bode.

Správny spôsob uloženia trávnych kobercov.

Starostlivosť po položení trávnych kobercov

Trávne koberce musia byť nepretržite zalievané a udržiavané vo vlhkosti, až kým trávnik nebude kompletne zakorenený. Trávnik nesmie vyschnúť. Ak by sme chceli použiť mačiny na extrémnych miestach, napr. na svahoch, je potrebné ich uchytávať skobami alebo podobným materiálom. Do desiatich dní zvyčajne mačina vyháňa nové biele korienky. Ak nie, musíte skontrolovať, či nepotrebuje závlahu. Mačina položená v tieni bude koreniť veľmi pomaly, alebo možno vôbec nezakorení. Z tohto dôvodu neodporúčame pokladať mačinu na úplne zatienené plochy. Prvé kosenie sa prevádza asi po 8 až 14 dňoch pri výške 7 až 8 centimetrov. Kosíme šikmo na smer, ktorými sme pokladali koberce. Prvé hnojenie sa prevádza 3 mesiace po založení, kedy prestane pôsobiť štartovacie hnojivo.

Rozhodnite sa správne...

Výber spôsobu založenia trávnika teda záleží hlavne od toho, ako dlho chceme na trávnik čakať. Niekto chce mať okamžite po založení trávnika kvalitnú zelenú plochu, ktorú už o niekoľko dní môže intenzívne využívať, pre iného môže byť práca spojená s pestovaním trávnika zábavou a relaxom. Pri obidvoch spôsoboch však platí zásada, že zdravý a svieži zelený trávnik docielime len kvalitným založením a intenzívnou údržbou.

Výsev

Trávny koberec

Výhody
+ nižšie náklady na výsev + trávnik je  zelený v priebehu niekoľkých hodín alebo dní
+ širší výber osiva na rôzne typy trávnika + na svahu nedochádza k erózii pôdy
  + cca po 2 týždňoch môže byť zaťažovaný
  + Zakladanie počas celého vegetačného obdobia
  + Sú už ošetrené voči hubovým chorobám a burinám
  + odpadajú starosti s rýchlym zaburinením trávnika na začiatku nie je tak náročný na údržbu
  + Poškodené plochy sa dajú ľahko a okamžite opraviť
Nevýhody
- dlhé obdobie vzchádzania - vyššie náklady na trávny koberec + doprava
- dlhé obdobie zapojenia porastu - musí sa položiť v priebehu niekoľkých hodín
- výsev len v agrotechnickom termíne jarné a jesenné mesiace - obmedzený počet typov trávnika
- po výseve veľmi náročný na údržbu  
-  vyššie náklady na chemické postreky  

V našich podmienkach zatiaľ u mnohých ľudí prevláda názor, že ide o exkluzívny a drahý spôsob zakladania trávnikov. V konečnom súčte nákladov na dopestovanie trávnika do štádia, kedy spĺňa všetky kritéria a kvality, to nemusí byť vždy pravdou.

Ing.Tatiana Šuláková