Štýlová záhrada         Štýlový interiér          Štýlové vizitky          Štýlová reklama

Kontakt

Tel.: 0903 170 112
E-mail: info@be-stylish.eu


Kontaktná osoba: Ing. Tatiana Šuláková
E-mail: tsulakova@gmail.com

Kancelária I.:    Nitrianska 7572/20
                         921 01 Piešťany

Kancelária II.:    Boženy Němcovej 7
                           917 01 Trnava